פרסי בתחנת אוטובוס

פרסי אחד יושב בתחנת אוטובוס ובוכה.
רואה אותו נהג אוטובוס ושואל: “למה אתה בוכה”?
עונה לו הפרסי: “כי אין לי כסף לאוטובוס”.
הנהג משיב: “תעלה על האוטובוס בחינם”.
הפרסי עולה לאוטובוס ומיד אחרי שעלה הוא בוכה שוב פעם.
שואל אותו הנהג: “למה אתה בוכה שוב?”
עונה הפרסי: “כי כולם קיבלו עודף ורק אני לא”
.