הכורדי הפצוע

אחד, חבר של כורדי רואה אותו מורח משחה על המדרגות
שואל את הכורדי: מה את עושה?
מה זאת אומרת שואל בכורדי, זוכר שנפלתי במדרגות וקיבלתי מכה כואבת ברגל?
אז הלכתי לרופא והוא אמר לי למרוח משחה על המקום בו נפלתי.