מחקר

מחקר

מחקר חדש קובע:
נשים שעלו במשקל
חיו יותר שנים מהגברים
שהעירו להן על כך.

תגובות

תגובות