למה ככה?

למה ככה?

עברתי ליד ילד בוכה בקניון.

אמרתי לילד למה אתה בוכה ככה?

אמר לי אני בוכה ככה,את תבכי איך שאת רוצה….

תגובות

תגובות