גן עדן

גן עדן

ילד חזר הביתה ושאל את אביו: למדנו על גן עדן, אדם וחוה. אבל לא אמרו לנו מי היתה חמותו של אדם. ענה האב: זה גן עדן אין חמות.

תגובות

תגובות