שווי של מרוקאית

מרוקאי עוצר מונית ושואל את הנהג: “תגיד אחי? כמה תעלה לי הנסיעה מפה ועד לטיילת?”
עונה לו הנהג : “אני אקח אותך ב-20 שקל”.
“או קיי” אומר המרוקאי “וכמה תעלה הנסיעה ביחד עם אשתי?”
עונה לו הנהג: ” אותו דבר, 20 שקל”.
“אה אה!” מסתובב המרוקאי לאשתו: “רואה? אמרתי לך שאת לא שווה כלום…,