משוגעים

יעקס ביקר בבית חולים לחולי נפש ודיבר עם המנהל, שאל יעקב את המנהל כיצד הם מחליטים אם חולה זה או אחר זקוק לאשפוז מיידי?
פשוט מאד, ענה המנהל: “אנחנו ממלאים אמבטיה במים, ומציעים לפציינט, כפית, ספל ודלי, ומבקשים ממנו לרוקן את האמבטיה”.
“אהה” אמר יעקב, “אני מבין, אדם נורמלי ישתמש בדלי כיון שהוא יותר גדול מכפית או ספל…”
“לא” ענה המנהל, “אדם נורמלי יוציא את הפקק, אתה רוצה מיטה על יד החלון?”