מנהל בקאנטרי

שני מנהלים בכירים נפגשים בקאנטרי, אדונים מכובדים בגילאי ה-50 המאוחרות.
אחד מהם עומד בבר של הבריכה בחוטיני אדום.
חברו רואה אותו ושואל: "שמע, אני יודע שאתה מהמעיזים אבל… חוטיני? ואדום? ממתי?"
עונה לו: "מאז שאשתי מצאה אותו אצלי באוטו ואמרתי לה שהוא שלי"