מזג אוויר אינדיאני

שבט אינדיאנים מתקבץ במרכז הכפר ושואל את הצ'יף: איזה חורף עומד להיות? האם לקושש עצים?
עונה הצ'יף: אלך להתייעץ עם הרוחות.
הצ'יף צועד לבדו אל קצה השמורה, מרים את שפופרת הטלפון הציבורי ומתקשר לנאס"א. "מה התחזית לחורף?" הוא שואל. עונים לו "עדיין אין תחזית."
הצ'יף חוזר לשבט ואומר "תתחילו לקושש עצים".
הכפר מתחיל לקושש. אחרי שהצטברה ערימה במרכז הכפר, שואלים התושבים את הצ'יף "זה מספיק?".
עונה הצ'יף: אלך להתייעץ עם הרוחות. הוא חוזר לטלפון הציבורי בקצה השמורה ומתקשר שוב לנאס"א: "יש חדש בנוגע לחורף?" הוא שואל.
"נראה שיהיה חורף בינוני", עונים לו.
הוא מודיע לכפר להמשיך לאסוף עצים. כבר יש ערימה ענקית של עצים במרכז הכפר. "מספיק עצים לחורף?" שואלים התושבים את הצ'יף. עונה הצ'יף: אלך להתייעץ עם הרוחות. הוא חוזר לטלפון בקצה השמורה ומתקשר לנאס"א.
"צפוי חורף קשה ויוצא דופן" אומרים לו. הצ'יף חוזר לכפר ואומר "תאספו את כל העצים והענפים והעלים שאתם רואים על הרצפה. אל תשאירו כלום". כבר יש ערימה עצומה במרכז הכפר. "זה מספיק?" שואלים התושבים. עונה הצ'יף: אלך להתייעץ עם הרוחות.
בטלפון אומרים לו מנאס"א "התחזית היא לחורף הקשה במאה האחרונה". הצ'יף חוזר לכפר. "איספו גם ענפים יבשים שלא נשרו עדיין, עצים חולים תעקרו ממקומם, תבנו מקלט חורף לכפר ואל תשאירו זרד על האדמה. הכל לאסוף!".
אחרי עבודה מאומצת התושבים מתאספים עייפים ושואלים את הצ'יף: אין יותר מה לאסוף. האם זה מספיק?" הצ'יף עונה "אלך להתייעץ עם הרוחות."
הוא צועד שוב לקצה השמורה ומתקשר לנאס"א. "איך יהיה החורף?"
עונים לו "החורף צפוי להיות הקשה ביותר בהיסטוריה המתועדת."
הוא שואל "תגידו, איך אתם יודעים את זה?"
עונים לו "הלווין מראה שהאינדיאנים אוספים עצים כמו משוגעים".