לשלם במסעדה

מרוקאי נכנס למסעדה ואוכל מכל טוב, מגיע המלצר
ושואל אותו בנימוס: מתי אדוני מתכוון לשלם?
עונה המרוקאי בזעם: אני כבר שילמתי!! אתה לא מתבייש?
עונה המלצר: סליחה, טעות.

יוצא המרוקאי מהמסעדה ופוגש בחוץ פרסי אחד,
אומר המרוקאי לפרסי: אל תשאל איזה מלצר פראייר יש במסעדה.
נכנס הפרסי ומזמין לאכול מכל טוב. ניגש אליו המלצר ושואל אותו בנימוס: מתי אדוני מתכוון לשלם?
עונה הפרסי בזעם: אני כבר שילמתי!! אתה לא מתבייש?
עונה המלצר: סליחה, טעות.

יוצא הפרסי מהמסעדה ופוגש בחוץ תימני אחד,
אומר הפרסי לתימני: אל תשאל איזה מלצר פראייר יש במסעדה.
נכנס התימני ומזמין לאכול מכל טוב.
בשלב מסוים ניגש המלצר לתימני ומספר לו: אל תשאל איזה צרות יש לי היום, היו לי שני לקוחות היום ואני לא זוכר אם הם שילמו או לא..

ענה לו התימני: הצרות שלך לא מעניינות אותי, איפה העודף שלי