לומדים לדבר

שני מגמגמים נפגשים אחרי עשרים שנה ברחוב.
מגמגם אחד אומר לשני: "ששל של שללום מ מה ששששלומך?
המגמגם השני עונה לו: "הכל בסדר גמור"
המגמגם הראשון שואל: "מממה אאאתה ל ל לא ממממגמגם?"
לא, עונה לו החבר, הייתי לפני עשר שנים אצל רופא שפתר לי את הכל.
המגמגם הראשון שואל: "א א אפשר ללללקבל את המממסספר טטטלפון שלו?"
בטח עונה החבר ומוסר לו.
למחרת הולך המגמגם אל הרופא ומצלצל בדלת.
הרופא פותח לו את הדלת ושואל: "איך אני יכול לעזור לך אדוני?"
המגמגם עונה: "דוק דוק דוקטור אאאאני מגגגמ גם".
הדוקטור לא משתהה ואומר: "נו טוב, בעייה מוכרת. תשלם לי בבקשה 500 שקלים, לך בבקשה שני צעדים קדימה ותתפשט לגמרי.
המגמגם: "דוק דוק דוקטור מממה זה קקקקשור?"
הרופא: "תוריד הכל!" ועכשיו תסתובב".
המגמגם: "דוק דוק דוקטור מממה זה קקקקשור?"
הרופא: "עכשיו תתכופף!"
המגמגם: "דוק דוק דוקטור מממה זה קקקקשור?"
קיצר, המגמגם ללא בגדים, מסובב ומכופף מסתכל קדימה ורואה מראה גדולה ואת הרופא מוציא נבוט עם מסמרים….
המגמגם: "דוק דוק דוקטור מממה אתה עושששה?"
הרופא רץ קדימה ומכניס מכה עם הנבוט בתחת של המגמגם.
המגמגם צורח: "אההההההההה"

הרופא: יפה מאוד התקדמנו היום, מחר 500 ש"ח נלמד בהההה.