טיפול מנוע

בן 80 התחתן עם בת 20.
שנה אחרי החתונה הזוג מגיע לחדר הלידה.
נולד בן זכר במשקל 3.5 ק”ג, בריא ויפה.
האחות שואלת את הזקן: “שלך?”
“כן” הזקן עונה.
“כל הכבוד!” עונה האחות.
“תשמעי…”, אומר הזקן, “צריך לשמור על המנוע פועל!”
שנתיים לאחר מכן, שוב מגיע הצמד לחדר הלידה.
נולדה בת במשקל 3.5 ק”ג, בריאה ויפה.
האחות שואלת את הזקן: “שלך?”
“כן” הזקן עונה.
“כל הכבוד!” עונה האחות.
“תשמעי…”, אומר הזקן, “צריך לשמור על המנוע פועל!”
לאחר שנתיים נוספות, שוב מגיעים לחדר הלידה.
נולד בן זכר במשקל 3.5 ק”ג, בריא ויפה.
שוב האחות מתעניינת: “שלך?”
“כן” הזקן עונה.
“כל הכבוד!” עונה האחות.
“תשמעי…”, אומר הזקן, “צריך לשמור על המנוע פועל
עונה לו האחות, “אולי כדאי שתחליף שמן, האחרון יצא שחור”