כביש מסוכן

תימני עוצר באמצע נסיעה בצד הדרך מזמין אמבולנס ואומר להם שיש לו לחצים בחזה..
זיעה קרה.. וכל הסימנים של התקף לב…
האמבולנס מגיע והפרמדיק יורד אליו פותח את הדלת ושואל” מה קרה אדון? כמה זמן את מרגיש ככה? …
והתימני עונה: זה התחיל, כשנכנסתי בטעות לכביש 6…