התימני והזונה

זונה רואה תימני זקן בן 90 הולך ברחוב,אומרת לו בסתלבט  ‘סבא רוצה’?
התימני הזקן עונה לה ‘רוצה אבל לא יכול ‘
הזונה אומרת לו יאללה בוא ננסה. .
התימני הזקן עולה לדירה שלה ומזיין אותה 4 פעמים רצוף כמו צעיר בן 20..הזונה בשוק אומרת לו ‘סבא למה אמרת שאתה לא יכול?
התימני עונה לה ‘ יכול לזיין, לא יכול לשלם’