הרופא והסנדלר

רופא שיניים וסנדלר גרו באותו בניין.
הרופא בקומה עשירית והסנדלר בקומה חמישית.
בכל יום כשהיו נפגשים במעלית הסנדלר היה מברך את הרופא
“בוקר טוב קולגה”…הרופא השתומם..”מה פתאום קולגה? אני רופא ואתה סנדלר”
ענה הסנדלר בנימוס..”כולם יורדים מהבית שלך ואומרים…”איזה סנדלר הרופא הזה….”