הקיבוצניק והבדואי

קיבוצניק פוגש בדואי רכוב על חמור כשלצידו האחד כלב ומצידו האחר כבשה.
הקיבוצניק פונה לבדואי: “אכפת לך אם אני אדבר עם הכלב שלך”?
הבדואי עונה בתימהון: “כלב לא מדבר”
הקיבוצניק פונה לכלב: “איך מתייחס אליך הבעלים ?”
והכלב עונה: “טוב מאוד. הוא נותן לי לאכול פעמיים ביום, לרוץ חפשי לצידו ובלילה אני ישן במלונה.”
הבדואי שומע המום ומסרב להאמין שבכלל התקיימה שיחה שכזו.
ואז הקיבוצניק שואל את הבדואי :
“אני יכול לדבר עם החמור שלך?”
הבדואי ההמום משיב: “החמור לא מדבר”.
הקיבוצניק פונה לחמור:
“איך מתייחס אליך הבעלים שלך?”
והחמור משיב:
“לא רע, הוא לא מכה אותי, הוא מגלה סבלנות, אני אוכל חציר, מקבל מים בכמות מספקת והמשא על גבי בדרך כלל לא רב.”
הבדואי, עיניו כמעט יוצאות מחוריהן והוא כולו נדהם.
ואז הקיבוצניק שואל את הבדואי :
“אני יכול לדבר עם הכבשה שלך?”
הבדואי קופץ ועונה מיד:
“אותה עזוב! היא שקרנית!!”