הסוס העקשן

סוס החליט יום אחד לשכב ולא לקום.
החווי הזמין וטרינר שאמר: “נעשה לסוס כמה זריקות,ניתן לו כדורים ואם הוא לא יתאושש אז נהרוג אותו”.
הכבש,ששמע את כל השיחה,רץ לספר את זה לסוס.
הסוס שמע את זה ונלחץ. קם על רגליו והתחיל לדהור.
החוואי היה מאושר וקפץ משמחה. “בוא נעשה מסיבה!” אמר “נשחט כבש!”
מסקנה:
תתעסקו בעניניים שלכם!