תימני במעיל

תימני עוצר מונית שואל את הנהג “אתה יודע איפה זה ראש העין?”
עונה לו “בטח!”
שואל “אתה מכיר רחוב המכבים?”
עונה לו “כן. אני במקרה נוסע קרוב לשם”
אומר התימני “אחלה! תוכל לקחת את המעיל שלי ולתת אותו לאשתי? אני אתקשר אליה”
עונה “למה לא? בכיףףף”
איך שהנהג בא לנסוע צועק התימני “רק רגע,רק רגע!!”
הנהג שואל “מה קרה?”
עונה לו “אכפת לך שאני אהיה בתוך המעיל?”