הכבשה והבדואי

יום אחד הגיע אורח למאהל בדואי להתארח. כשעשה סיבוב בשטח ראה כי הבדואי מגדל חיות, כלב, סוס וכבשה.
בבוקר כשקם שאל האורח את הבדואי: “אפשר לדבר עם הכלב?” הבדואי עונה: “לא, השתגעת כלבים לא מדברים”. אבל האורח התעקש, ניגש לדבר עם הכלב ושואל אותו… “אתה שייך לבדואי?” והכלב עונה “כן”. “ואיך הוא מתייחס אליך?” הכלב עונה “אחלה יחס, נותן לי לאכול, מוציא אותי לטייל שלוש פעמים ביום בקיצור, מתייחס אלי יפה”.
הבדואי נכנס לאמוק: “בחיים לא ראיתי כלב מדבר”.
בבוקר השני קם האורח ושואל את הבדואי: “אפשר לדבר עם הסוס היום?” “השתגעת?” עונה הבדואי, “סוסים לא מדברים”. אך האורח בשלו נגש לסוס ושואל אותו: “סוס, אתה שייך לבדואי?” והסוס עונה “כן”. “ואיך הוא מתייחס אליך?” והסוס עונה “אחלה יחס, אני מקבל אוכל איכותי, הבדואי רוכב עלי כל יום בשיא העדינות, בקיצור יש לי יופי של חיים”.
הבדואי באמוק מטורף: “סוס מדבר? איך עשית את זה?”
ביום השלישי מבקש האורח לדבר עם הכבשה.
והבדואי עונה לו: “יאללה לך על זה אבל רק שתדע! הכבשה שקרנית” 🙂