היהודי והכלב

ליהודי זקן היה כלב, שהיה החבר היחיד שהיה לו כ- 15 שנה. למרבה הצער, הכלב מת.
כיוון שהוא מאוד נקשר אליו, הוא הלך לרב ושאל אם הוא יוכל לומר קדיש על הכלב.
אומר לו הרב: "תראה מר כהן, אתה יודע שאנחנו אורתודוקסים, קדיש זה רק לבני אדם, לא לבעלי חיים…"
"למעשה" ממשיך הרב, "יש בית כנסת רפורמי שתי רחובות מכאן. לך לשם ותבקש שיעשו קדיש על הכלב,
אתה יודע, הם מספיק משוגעים כדי לעשות את זה". הזקן מודה לו ואומר:
"אתה חושב שהם גם יקבלו את התרומה שלי של 100,000 דולר לזכרו של כלבי הקטן מויש'ה?
"עצור!" צועק הרב, "למה לא אמרת שהכלב יהודי…?"