הומואים בצבעים

שני חברים נוסעים בתל אביב, כשמגיעים לרמזור הם רואים אדם לבוש כולו בירוק.
שואל אחד החברים "מי זה?"
זה ההומו הירוק!, עונה השני. הוא תמיד נמצא כאן בצומת, זו הצומת שלו.
ממשיכים לנסוע ושני צמתים אחרי הם רואים אדם לבוש כולו באדום.
שואל החבר, "נו, ומי זה?"
זה ההומו האדום!, עונה השני. הוא תמיד נמצא כאן בצומת, זו הצומת שלו.
ממשיכים לנסוע ושני צמתים אחרי הם רואים אדם לבוש כולו בכחול.
אומר החבר: "תעצור לידו בבקשה. אני חייב להגיד לו משהו.
עוצרים לידו, פותחים חלון והחבר אומר: "שלום אדוני, אל תגיד לי, אני אגיד לך! "אתה ההומו הכחול!, זו הצומת שלך!"

הומו אה… אומר השוטר, בוא, בוא חביבי למעצר!