הבוס של אמריקה

ג'ורג' בוש, ברק אובמה ודונלד טראמפ הולכים לראיון עבודה אצל אלוהים.
שואל אלוהים את בוש: "במה אתה מאמין?"
עונה בוש: "אני מאמין בכלכלה חופשית, באמריקה חזקה, באומה האמריקאית וכו…".
אלוהים מתרשם ואומר לו: "יפה – בוא שב בכיסא שמימיני"
עובר אלוהים לאבמה ושואל: "במה אתה מאמין"?
עונה אובמה: "אני מאמין בדמוקרטיה, בעזרה לחלשים, בשלום עולמי וכו…"
אלוהים מתרשם ואומר לו: "כל הכבוד – בוא שב בכיסא שמשמאלי".
שואל אלוהים את טראמפ: "במה אתה מאמין"?
עונה לו טראמפ: "אני מאמין שאתה יושב בכיסא שלי…"