לא נחים…..

לא נחים…..

בראשית בנה אלוהים את השמיים ואת הארץ,
ואז נח.
אחר כך ברא אלוהים את האדם,
ואז נח.
אחר כך ברא אלוהים את האישה,
ומאז, לא אלוהים ולא האדם לא מצליחים לנוח…

תגובות

תגובות