איברים

איברים

הידעתם?
בהתרמות איברים מעדיפים פולניות. כי האיברים כבר קפואים.

תגובות

תגובות