הפרופסור

הפרופסור

פרופסור יושב ואוכל בקנטינה של האוניברסיטה, סטודנט מתיישב לידו.
אומר הפרופסור לסטודנט: “ציפור וחזיר לא סועדים יחד!”
“טוב”, אומר הסטודנט, “אז אני עף מפה”.
הפרופסור, רועד מכעס, מחליט לגמול לסטודנט ולתת לו ציון אפס במבחן הבא.
אבל הסטודנט עונה היטב לכל השאלות שבמבחן.
ואז הפרופסור מציג לו שאלה:
“אתה צועד ברחוב ומוצא שני שקים, אחד מכיל שטרות כסף,
השני מכיל החכמה, באיזה שק תבחר?”
“בשק עם השטרות כמובן”, עונה הסטודנט ללא היסוס.
“אני במקומך, הייתי בוחר בחכמה”, מתריס הפרופסור.
“אנשים לוקחים תמיד מה שחסר להם” עונה הסטודנט.
הפרופסור, כולו רותח מזעם, לוקח את המבחן ורושם ‘שמוק‘ ומוסר אותו לסטודנט.
הסטודנט לוקח את המבחן, מתיישב, ואחרי מספר דקות אומר לפרופסור:
“אדוני חתם , אבל שכח לתת ציון!”

תגובות

תגובות