הכבש

הכבש

אישה אומרת לבעלה:
“מאמי בוא נשחט כבש על 25 שנות נישואין”
הבעל אומר לה:
“מה אשם הכבש על הטעות שעשה החמור?!”

תגובות

תגובות