תרומת ראש

תרומת ראש

כורדי שחתם על כרטיס אדי נפטר.
האחות אומרת לאשתו של הכורדי "כל הכבוד בזכות בעלך תרמנו את הכליות,הריאות,הרגליים,הידיים."
אשתו של הכורדי שואלת "ומה עשיתם עם הראש"
האחות ענתה "מכרנו לברזל".

תגובות

תגובות