הישראלים אף פעם לא מרוצים

הישראלים אף פעם לא מרוצים

רק אצל הישראלים:
שעוצרים אותך במחסום, אתה שואל "מה אני מחבל?"
וכשלא עוצרים אותך, אתה שואל "ואם הייתי מחבל??!"

תגובות

תגובות